รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
http://kupresident13.ku.ac.th

 
 

http://arc.csc.ku.ac.th

จดหมายเหตุ คือ เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฏิบัติงานและยังหมายรวมถึงหนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไปรายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

 
 

"Woodland Campus Park"

ทำความรู้จักกับวนานันทอุทยาน ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ได้ที่ http://office.csc.ku.ac.th/woodland

 
 

วิทยาเขตสารสนเทศ : อนาคตคนรุ่นใหม่ก้าวไกลด้วย 5G

ภายใต้แนวคิด "วิทยาเขตสารสนเทศ" ทำให้วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาศักยภาพ และมีร้อยละในการมีงานทำสูง

 

G1 : Green Campus

กับพื้นที่กว่า 4000 ไร่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทำให้มีพื้นที่ในการเรียนการสอน พื้นที่อุทยานธรรมชาติต่างๆ พื้นที่สำหรับดำเนินโครงการต่างๆ อย่างเพียงพอ

 

G2 : good education atmosphere

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เช่น อุทยานแห่งการเรียนรู้ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ส่งผลให้นิสิตใช้ชีวิตอยู่ในวิทยาเขตอย่างมีความสุข

 

G3 : great education quality with high tecnology

มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้า วิจัย ตลอดจนเทคโนโลยีการสื่อสารภายในวิทยาเขต อย่างเพียงพอ และ ทั่วถึง อาทิเช่น wireless internet ทุกอาคาร การเป็นผู้โหนดหลักในการกระจายสัญญาณให้กับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

 

G4 : going to asean community

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีนโยบายในการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

G5 : goal for a successful career

บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ ควบคู่กับการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะของบัณฑิต ส่งผลให้ร้อยละการมีงานทำสูง

 

ผลิตภัณฑ์ : น้ำดื่มนนทรีอีสาน (จากเทือกเขาภูพาน)

น้ำดื่มตรา "นนทรีอีสาน" ผ่านกรรมวิธีการกรองด้้วยระบบรีเวอร์สออสโมซีส (RO) และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต (UV Light) จึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพและความสะอาด ทะเบียนอาหารและยา (อย.) 47-2-01245-2-0001 โดยผลิตจากแห่งน้ำธรรมชาติเทือกเขาภูพาน "นนทรีอีสาน น้ำดื่มคุณภาพที่คุณวางใจ"

บริการจองหอพัก : สำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 57

รับสมัครเข้าอยู่หอพักสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 57 
เปิดจองหอพักสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 57
ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน  – 30 มิถุนายน 2557
ขั้นตอนการจอง
1. กรอกแบบฟอร์มการจองหอพักได้ที่ http://office.csc.ku.ac.th/dorm/
2. ปริ้นแบบฟอร์มใบแทนการชำระเงินค่าหอพักเพิ่มเติม
นำไปชำระค่าหอพักได้ตามธนาคารที่ระบุในแบบฟอร์ม 

ผู้ปกครองหรือญาติหรือเพื่อนสามารถจองหอพักแทนนิสิตได้
 
 

ติดต่อ : สอบถามข้อมูล/ประสานงาน/ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47000 โทรศัพท์ : 0-4272-5000
โทรสาร : 0-4272-5013 อีเมล์ : kucsc@csc.ku.ac.th
 
Kasetsart University
Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus
59 Moo1 Chiangkrua Muang Sakon Nakhon 47000. THAILAND
Telephone: 66-4272-5000 ext. 1415/1418
Facsimile: 66-4272-5018

สถิติ : การเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2180
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2328
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7460
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว14760
mod_vvisit_counterเดือนนี้67392
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว73894
mod_vvisit_counterจำนวนผู้ชมทั้งหมด2918765

วันที่ : 27 ม.ค. 2015