Unseen นนทรีอีสาน
0

สายฟ้าฤดูฝน

ภาพแสงสายฟ้า ช่วงเวลาที่กำลังเปิดพายุในฤดูฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บันทึกภาพจากอาคารเทคโนโล…

วนานันทอุทยาน
0

อุทยานถิ่นมั่นในพุทธธรรม

อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม เป็นอาคารหลังที่สิบห้า ตั้งอยู่ในบริเวณเหนืออ่างสกลนคร บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร…

รับเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

แผนที่ภายในวิทยาเขต (Street View Ready)