ดาวโหลดเอกสารต่างๆ

โครงการฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน 2558

  •  แบบแสดงความจำนงขอเข้ารับการฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน พ.ศ.2558

 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2558 ดาวโหลดเอกสาร

  • สมุดบันทึกประจำวันสำหรับนิสิตฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน 2558

(เฉพาะนิสิต ศว. เท่านั้น) ดาวโหลดเอกสาร

แบบขอชั่วโมงกิจกรรม

ดาวโหลดเอกสาร

ใบบันทึกผลการเรียน

ดาวโหลดไฟล์ c51รหัส47-49

ดาวโหลดไฟล์ C51รหัส50-54

ดาวโหลดไฟล์ C52 รหัส47-50

ดาวโหลดไฟล์ C52 รหัส51-54

ดาวโหลดไฟล์ C52 รหัส55ขั้นไป

ดาวโหลดไฟล์ C54 รหัส47-49

ดาวโหลดไฟล์ C54 รหัส50ขึ้นไป

ดาวโหลดไฟล์ C55 รหัส47-53

ใบบันทึกผลการเรียน การเงิน56ขึ้นไป, จัดการ55ขึ้นไป, นิติศาสตร์58ขึ้นไป, รัฐประศาสนศาสตร์59ขึ้นไป, โรงแรม54-57 >>> ดาวน์โหลด

บันทึกการปฏิบัติงานนิสิตฝึกงาน

********************************************************************

คำร้องต่างๆ

1. คำร้องทั่วไป
2.คำร้องขอเปลี่ยนประเภทการลงทะเบียนเรียน
3. คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
4. คำร้องขอลาป่วย - กิจ
5. คำร้องขอลาพักการศึกษา
6. คำร้องขอเทียบรายวิชา
7. คำร้องขอย้ายคณะ
8. คำร้องขอย้ายสาขาวิชา
9. คำร้องขอรักษาสถานภาพนิสิต
10. คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าปกติ
11. คำร้องขอเปลี่ยนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม (regrade)
12. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า
13. คำร้องขอลาออก
14. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีสอบซ้อซ้อน(ศว.ปรับใหม่)
16. คำร้องขอย้ายหมวดวิชา
17. คำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน
18. KU1
 
 
********************************************************************************

ขั้นตอนยื่นคำร้องนิสิต

01 ขั้นตอนการยื่นใบขอจบการศึกษา
02 ขั้นตอนการยื่นใบขอจบการศึกษา (กรณีส่งล่าช้า)
03 ขั้นตอนการขอผ่อนผันค่าธรรมเนียม
04 ขั้นตอนการยื่นขอลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแต้มระดับคะแนน (Regrade)
05 ขั้นตอนการขอเทียบโอนรายวิชา
06 ขั้นตอนการขอลาพักการศึกษา
07 ขั้นตอนการขอรักษาสภาพการเป็นนิสิต
08 ขั้นตอนการขอเปลี่ยนประเภทการลงทะเบียนเรียน
09 ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
10 ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเรีนยมากกว่า 22 หน่วยกิต
11 ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า
12 ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขต 
13 ขั้นตอนการขอย้ายคณะ
S.14 ขั้นตอนการขอย้ายสาขา
15 ขั้นตอนการขอใบรับรองความประพฤติ
16 ขั้นตอนการขอลาออก
17 ขั้นตอนการขอถอนเงินค่าประกันของเสียหาย (กรณีถูกคัดชื่อออก)
18 ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเรียนกรณีสอบซ้อซ้อนและขอสอบต่อเนื่อง(ศว.ปรับใหม่)
19 ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเรียนมากกว่า 7 หน่วย ภาคฤดูร้อน
20 ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชา
21 ขั้นตอนการขอย้ายหมวดวิชา
22 ขั้นตอนการขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (ติดต่อช่อง 4)
23 ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับนิสิตที่ถูกพักการเรียนเนื่องจากส่อทุจริตในการสอบ
 

สถิติการเยี่ยมชม

000331761
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
213
225
1370
328426
4656
7670
331761

Gallery

ที่อยู่/ติดต่อ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เลขที่ 59/6 หมู่ 1  ถนน วปรอ. 366

ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000

โทรศัพท์ 0-4272-5039

โทรสาร 0-4272-5040

โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 08-1739-1377

 

JoomShaper

Main Menu