คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เปิดทำการเรียนการสอน ในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสตร์ทางด้านศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การจัดการ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การตลาด) หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)ในหลักสูตรยังมีโครงกา รสหกิจสำหรับนิสิตที่เรียนดีและประสงค์ที่จะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จริงระหว่างที่กำลังศึกษา รายละเอียดหลักสูตร รายวิชาที่ทำการเรียนการสอนปรากฏในลิงก์ ต่างๆ ดังนี้
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
 • หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
 • หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
 • หลักสูตรบริหารธุกิจ สาขาวิชาการเงิน
 • หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
 • หลักสูตรบริหารธุกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
แหล่งอ้างอิงข้อมูล : http://eduserv.ku.ac.th/academics%202008/index.html

สถิติการเยี่ยมชม

000331722
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
174
225
1331
328426
4617
7670
331722

Gallery

ที่อยู่/ติดต่อ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เลขที่ 59/6 หมู่ 1  ถนน วปรอ. 366

ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000

โทรศัพท์ 0-4272-5039

โทรสาร 0-4272-5040

โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 08-1739-1377

 

JoomShaper

Main Menu