การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็น หนึ่งในสี่ภารกิจหลักของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คือ การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชา และ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์แะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการ เพื่อให้เกิดระบบ กลไกลการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม โดยกำหนดให้มีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริการ จัดการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามจุดเน้นของคณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ กิจกรรมของนิสิต
 
 
 
ขอบเขตการดำเนินงาน
 
แนวทางการดำเนินงานด้านการบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คือ
 
มีการจัดสรรงบประมาณการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เน้นการมีการบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการการเรียนการสอนและกิจกรรมของนิสิต
กำหนดให้มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
กำหนดให้มีการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
กำหนดให้มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
กำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม และผลักดันให้ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

สถิติการเยี่ยมชม

000331531
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
208
214
1140
328426
4426
7670
331531

Gallery

ที่อยู่/ติดต่อ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เลขที่ 59/6 หมู่ 1  ถนน วปรอ. 366

ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000

โทรศัพท์ 0-4272-5039

โทรสาร 0-4272-5040

โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 08-1739-1377

 

JoomShaper

Main Menu