1 [2558]พัฒนาทักษะการบริการในอุตสาหกรรมบริการ  เขตการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(จังหวัดสกลนคร - มุกดาหาร - นครพนม)
2 [2558]โครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร
3 [2558]โครงการบริการวิชาการเยาวชนไทย ใส่ใจบัญชี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4 [2558]การอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปแก่เกษตรกร
5 [2558]การพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร (ผลิตผลจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
6 [2557]โครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร
7 [2557]โครงการบริการวิชาการเยาวชนไทย ใส่ใจบัญชี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
8 [2557]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรุ่นเยาว์
9 [2557]โครงการพัฒนาทักษะการบริการในอุตสาหกรรมบริการ
10 [2557]โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปแก่เกษตรกร
11 [2557]โครงการบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสัญจร
12 [2557]โครงการส่งเสริมการออมเงินเพื่อความพอเพียงแก่ชุมชน
13 [2557]โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
14 [2556]การฝึกอบรมการจัดการทางการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
15 [2556]การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
16 [2556]โครงการอบรมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือน
17 [2556]โครงการต้นกล้าบัญชีครัวเรือน-ชวนเยาวชนรู้จดเมื่อรับจ่าย
18 [2556]โครงการอบรมพื้นฐานการใช้พจนานุกรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
19 [2556]โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
20 [2552]กระบวนการโอลิมปิกและโอลิมปิกศึกษา
21 [2552]โครงการ นิทรรศการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในงานรวมน้ำใจไทยสกลและงานกาชาด จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2
22 [2552]โครงการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพกับชาว ศว.กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551
23 [2552]โครงการประชาสัมพันธ์
24 [2551]โครงการแสดงคำศัพท์ภาษาอังกฤษและการเล่นเกมส์ภาษาอังกฤษในวันวิทยาศาสตร์
25 [2551]โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
26 [2551]โครงการค่ายเยาวชน อบต.เชียงเครือ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27[2550]นิทรรศการวิทยาศาสตร์การกีฬา วันวิทย์
28 [2550]นิทรรศการบทกวีเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
29 [2550]ศัพท์เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน
30 [2550]นิทรรศการภาพยนต์สารคดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
31 [2550]นิทรรศการแสดงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแนวใหม่
32 [2550]โครงการคำศัพท์ภาษาอังกฤษ วันวิทย์
31 [2550]โครงการอบรมเทคนิคการสอบ TOEIC
32 [2550]โครงการอบรมการพัฒนาการอ่านเพื่อผุ้ด้อยโอกาสทางสายตา
33 [2550]พระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษาของพ่อหลวง
34 [2550]เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นบ้านสืบสานภูมปัญญาท้องถิ่น
35[2550]พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
36 [2550]กิจกรรมนิทรรศการนักเศรษฐศาสตรางวัลโนเบล
37 [2550] กิจกรรมไพ่ยิปซีกับความเป็นวิทยาศาสตร์
38 [2550]โครงการกิจกรรมให้ความรู้และปรึกษาด้านกฎหมาย
39 [2550]โครงการจัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสังคมสู่ชุมชน
40 [2550]เกษตรแฟร์ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์การตลาดยุคใหม่
41 [2550]โครงการสัมนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได้
42 [2550]ตามรอยพ่อ สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง บอกรักพ่อด้วยการทำบัญชี เกษตรแฟร์
43 [2550]โครงการบัญชีพัฒนาสร้างมูลค่าแก่สังคม วันวิทย์
44 [2550]กิจกรรมนิทรรศการ การท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
45 [2550]กิจกรรมแสดงและสาธิตการใช้อุปกรณ์พักแรมด้วยการกางเต็นท์
46 [2550]กิจกรรมนิทรรศการ แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (เกษตรแฟร์)
47 [2550]โครงการกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการ (วันวิทย์)

 

 

สถิติการเยี่ยมชม

000331779
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
231
225
1388
328426
4674
7670
331779

Gallery

ที่อยู่/ติดต่อ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เลขที่ 59/6 หมู่ 1  ถนน วปรอ. 366

ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000

โทรศัพท์ 0-4272-5039

โทรสาร 0-4272-5040

โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 08-1739-1377

 

JoomShaper

Main Menu