ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ

ความเป็นมา

ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ (Departmentof Service Industry)

จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วันที่  28  ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยมีผลให้จัดตั้งภาควิชา ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าภาควิชาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดังนี้

1.     ภาควิชาการบัญชีและการเงิน

2.     ภาควิชาการจัดการธุรกิจ

3.     ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ

4.     ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

5.     ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา

ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรในความรับผิดชอบ จำนวน 1 หลักสูตร  คือ


            1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

 

 

 

 

สถิติการเยี่ยมชม

000331724
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
176
225
1333
328426
4619
7670
331724

Gallery

ที่อยู่/ติดต่อ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เลขที่ 59/6 หมู่ 1  ถนน วปรอ. 366

ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000

โทรศัพท์ 0-4272-5039

โทรสาร 0-4272-5040

โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 08-1739-1377

 

JoomShaper

Main Menu