สำนักงานเลขานุการ

                 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยงานหนึ่งในจำนวน 5 หน่วยงาน ที่จัดตั้งโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2543 (ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

               ทั้งนี้  ในปี 2553  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีโครงสร้างการบริหารงาน  ตามประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2553 โดยประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครได้มีการกำหนดโครงสร้างของสาขาวิชา และสำนักงานคณบดี เป็นโครงสร้างของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

              ในปี 2557  สำนักงานคณบดี ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น สำนักงานเลขานุการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประกาศเมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2557  โดยให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในคณะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557โดย ให้เปลี่ยนชื่อ สำนักงานคณบดี  เป็น สำนักงานเลขานุการ (มีผลการเปลี่ยนชื่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2557) ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างคณะ ที่ประกอบด้วย 5 ภาควิชา และสำนักงานเลขานุการคณะ

 

 

สถิติการเยี่ยมชม

000331777
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
229
225
1386
328426
4672
7670
331777

Gallery

ที่อยู่/ติดต่อ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เลขที่ 59/6 หมู่ 1  ถนน วปรอ. 366

ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000

โทรศัพท์ 0-4272-5039

โทรสาร 0-4272-5040

โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 08-1739-1377

 

JoomShaper

Main Menu