การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2559 PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2016

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2559 PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2016
“วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน” 
 Sharing and Inspiring for Sustainable Development 
วันศุกร์ ที่  1 เมษายน 2559 
ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Read 853 times
Rate this item
(0 votes)

Gallery

JoomShaper

Main Menu