ตัวแทนนิสิต มก.ฉกส. ผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าว "กองทุนข้าวเปลือก บ้านวังชัย" ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ตัวแทนนิสิต มก.ฉกส. ผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าว "กองทุนข้าวเปลือก บ้านวังชัย" ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
เมื่อวันที่ 8-11 มีนาคม พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (มก.ฉกส.) โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มองอนาคต : ร้อยพลังภูมิปัญญา นำพาสังคมเป็นธรรม ดรีมภูมิภาค ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโดยกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สำนักข่าวไทยพีบีเอส จัดขึ้นรณรงค์การลดหนี้นอกระบบผ่านทางสื่อ โดยมี มหาวิทยาลัยในเขตภาคอีสานเข้าร่วม 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และมหาวิยาลัยมหาสารคาม
สำหรับ มก.ฉกส. ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมจำนวน 6 คน (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม) โดยมีนิสิตจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ และสมาชิกของชมรมศิลปะการถ่ายภาพ เข้าร่วมการอบรม ผลงานของตัวแทนนิสิตกลุ่ม PNP ได้จัดทำประเด็นข่าว เรื่อง กองทุนข้าวเปลือก บ้านวังชัย ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศในรายการนักข่าวพลเมือง ช่อง Thai PBS เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 
โดยกลุ่ม กองทุนข้าวเปลือก ประกอบไปด้วย
นายณัฐพร ณ เชียงใหม่ นิสิตสาขา การจัดการ
นางสาว เนติยา คำลือฤทธิ์ นิสิตสาขา การจัดการ
นาย  ณัฐพงศ์ นาสมภักดิ์ นิสิตสาขา โยธาและสิ่งแวดล้อม
 
Read 527 times
Rate this item
(0 votes)

Gallery

JoomShaper

Main Menu