การแข่งขันวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 4

การแข่งขันวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 4

ภาควิชาอุสาหกรรมบริการ นำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 4
ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยส่งเข้าประกวด ทั้งหมด 3 ทีม
1.ประกวดแข่งขันทักษะปูเตียงโรงแรมแบบสันทบ
2.ประกวดแข่งขันทักษะการตอบคำถามการท่องเที่ยว
3.ประกวดแข่งขันการประกอบอาหารว่างวิถีไทย

 

Read 745 times
Rate this item
(0 votes)

Gallery

JoomShaper

Main Menu