โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน บันไดความสำเร็จของชีวิต

โครงการแรงบันดาลใจวัยฝัน บันไดความสำเร็จของชีวิต
ประจำเดือน มีนาคม 2559 
คุณพงษ์พิพัฒน์ชัย คงมีสุข บรรยายหัวข้อ “ไล่ตามความฝันเป็นเจ้านายตัวเองด้วยการเริ่มทำธุรกิจ (Start up business)” ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 203 อาคาร 16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับฟังการถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจโลกและชีวิตจากบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ รวมทั้งเพื่อสร้างกำลังใจตลอดจนแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต
Read 485 times
Rate this item
(0 votes)

Gallery

JoomShaper

Main Menu