เยี่ยมชมสินค้าและกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ข้าวฮางงอก

เยี่ยมชมสินค้าและกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ข้าวฮางงอก
Dr.Wendy Wu จาก Edinburgh Napier University , UK. พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เข้าเยี่ยมชมกลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อเยี่ยมชมสินค้าและกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ข้าวฮางงอก
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 9.30 น. - 12.00 น.
Read 390 times
Rate this item
(0 votes)

Gallery

JoomShaper

Main Menu