แรงบันดาลใจวัยฝัน บันไดความสำเร็จของชีวิต

Inspriration
กล้าเดินหน้าคว้าโอกาสในชีวิต : อยากทำงานในสายการบิน
แต่ไมได้เรียนจบด้านภาษาหรือด้านอุตสาหกรรมบริการ
ฝันนี้จะเป็นจริงไหม ?
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้อง 203 อาคาร 16
วิทยากร คุณมานะศักดิ์ ภมรมาลีรัตน์

ภาพกิจกรรม

Read 530 times
Rate this item
(0 votes)

Gallery

JoomShaper

Main Menu