คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เลขที่ 59/6 หมู่ 1 ถนน วปรอ. 366
ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

โทรศัพท์ 0-4272-5039

โทรสาร 0-4272-5040

โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 08-1739-1377

 

Contact us:

Faculty of Liberal Arts and Management Sciences

Kasetsart University
Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus
59 Moo1 Chiangkrua Muang Sakon Nakhon 47000. THAILAND

Office: +66 42 725 039

Fax: +66 42 725 040

แผนที่

 

Gallery

JoomShaper

Main Menu