• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ข่าวกิจกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์

กิจกรรมแปรอักษรรวมพลังแสดงความสามัคคีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมแปรอักษรรวมพลังแสดงความสามัคคีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

29 พฤศจิกายน 2559

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมแปรอักษรรวมพลังแสดงความสามัคคีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   pic_ph4952

 1. ข่าวเด่น
 2. ข่าวนิสิต
 3. ข่าวอบรม
 4. ข่าวรับสมัครงาน

Main Menu