• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.

บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

05 พฤศจิกายน 2558

 บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพกิจกรรม หน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ & ชมรมศิลปการถ่ายภาพ มก.ฉกส

 1. ข่าวนิสิต
 2. ข่าวรับสมัครงาน
 3. ข่าวงานพัสดุ
 4. ข่าวประกาศ
 5. ข่าวอบรม/สัมนา
 6. แจ้งการโอนเงิน

ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านและผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วม โครการฝึกอบรมทักษะและกระบวนการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต

09 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านและผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วม โครการฝึกอบรมทักษะและกระบวนการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต

โครการฝึกอบรมทักษะและกระบวนการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ในวันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารบริหาร (อาคาร 1) มก.ฉกส. ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านและผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมตามวันเวลาดังกล่าว