• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร เยือนมหาวิทยาลัยจำปาสัก และแขวงสาละวัน สปป.ลาว เข้าร่วมการประชุมเพื่อสานต่อความร่วมมือสองสถาบัน

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร เยือนมหาวิทยาลัยจำปาสัก และแขวงสาละวัน สปป.ลาว เข้าร่วมการประชุมเพื่อสานต่อความร่วมมือสองสถาบัน

05 เมษายน 2559

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร เยือนมหาวิทยาลัยจำปาสัก และแขวงสาละวัน สปป.ลาว เข้าร่วมการประชุมเพื่อสานต่อความร่วมมือสองสถาบัน วันที่ 1-3 เมษายน พ.ศ. 2559 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผศ.ดร.บัญชา ชิณศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นสพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ดร.ธานินทร์ คงศิลา...

 1. ข่าวนิสิต
 2. ข่าวรับสมัครงาน
 3. ข่าวงานพัสดุ
 4. ข่าวประกาศ
 5. ข่าวอบรม/สัมนา
 6. แจ้งการโอนเงิน

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2559 New Entrepreneurs Creation : NEC พี้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

21 ธันวาคม 2558

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2559New Entrepreneurs Creation : NEC พี้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2559 New Entrepreneurs Creation : NEC พี้นที่จังหวัดสารคาม

22 ธันวาคม 2558

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2559 New Entrepreneurs Creation : NEC พี้นที่จังหวัดสารคาม