ยินดีต้อนรับ นิสิตและผู้ปกครองนิสิตใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พบผู้ปกครองนิสิตใหม่”

10 ก.ค. 2558
1294 times

ยินดีต้อนรับ นิสิตและผู้ปกครองนิสิตใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พบผู้ปกครองนิสิตใหม่” ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๙) ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์  ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ ที่  2  สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ ที่  8 สิงหาคม 2558

 

Rate this item
(0 votes)