จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ

07 ม.ค. 2559
735 times

จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) ในหัวข้อเรื่อง “รวมพลังและศรัทธาช่วยกันเดินหน้าประเทศไทย” และ ในหัวข้อเรื่อง “ในหลวง ดวงใจคนไทยทั้งแผ่นดิน” หมดเขตส่งใบสมัครที่ วิทยาเขตฯ ภายในวันที่ 28 มกราคม 2559 ขอให้ส่งใบสมัครมายัง นางสาวเกศินี  พิลาภ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต หรือ ส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่งโทรสารมาที่เบอร์ 042 – 725082  พร้อมกันนี้ได้แนบกำหนดการ หลักเกณฑ์ ใบสมัคร มาด้วยแล้ว

Rate this item
(0 votes)