สมัครเข้าร่วมอบรมการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร "สำหรับนิสิต มก.ฉกส."

15 พ.ค. 2558
1803 times

การอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับนิสิต มก.ฉกส. ในเดือนสิงหาคม 2558 ห้อง 9-205 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) หมายเหตุ รับจำนวน 25-30 คน ทั้งนี้นิสิตที่เข้ารับการอบรมมากกว่า 80% จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้วย สอบถามรายละเอียดที่ 086-2241118 ในเวลาราชการ

Rate this item
(2 votes)