ประกาศ เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและหรืออาหารว่างและเครื่องดื่มบริเวณพื้นที่อาคารได้ชั้นเดียวตรงข้ามลานเกษตรรวมใจ

04 ก.ย. 2558
697 times

ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและหรืออาหารว่างและเครื่องดื่มบริเวณพื้นที่อาคารได้ชั้นเดียวตรงข้ามลานเกษตรรวมใจ

Rate this item
(0 votes)