ประกาศ เรื่องขอบเขตงานการขอใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘

18 ก.ย. 2558
668 times

ประกาศ เรื่องขอบเขตงานการขอใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘

Rate this item
(0 votes)