มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เชิญชวน ชาว มก.ฉกส. ร่วมกันรณรงค์ประหยัดน้ำ

12 ต.ค. 2558
3825 times

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เชิญชวน ชาว มก.ฉกส. ร่วมกันรณรงค์ประหยัดน้ำ

*** รายงานสถานการน้ำปัจจุบันหลังจากที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนส่งน้ำเข้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รอบสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ระดับน้ำอยู่เหนือ ท่อสูบ 1.20 เมตร สามารถใช้น้ำได้อีกประมาณ 50 วัน ถึงกลางเดือน มิถุนายน 2559 หากฝนยังไม่ตก เตรียมสูบน้ำจากอ่างนครพนมมาเติม ซึงจะสามารถใช้ต่อได้อีก 50-60วัน ถึงต้นเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งคาดว่าฝนน่าจะตกในช่วง กรกฎาคม
จึงขอความร่วมมือห้นิสิตและบุคลากร ทุกท่านใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำใช้ภายในวิทยาเขตอย่างเพียงพอ ***

Rate this item
(1 Vote)