ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

"ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกท่าน เข้าสู่่รั้วนนทรีอีสาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมเกียรติ จังหวัดสกลนคร"

Rate this item
(6 votes)