ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการเครื่องกล

22 ก.ค. 2558
1065 times

ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการเครื่องกล ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 550,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

Rate this item
(1 Vote)