ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง

22 ก.ค. 2558
956 times

ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะสอบราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 336,900.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

Rate this item
(0 votes)