สอบจ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ปลูกบัว 100 ไร่

19 ส.ค. 2558
1059 times

ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบจ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ปลูกบัว 100 ไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะสอบจ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ปลูกบัว 100 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Rate this item
(0 votes)