สอบราคาซื้อถังขยะ จำนวน 2 รายการ

29 พ.ค. 2558
1631 times

ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อถังขยะ จำนวน 2 รายการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถังขยะ จำนวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Rate this item
(0 votes)