มก.ฉกส. ต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหารจาก NPUST ประเทศไต้หวัน

22 ก.ย. 2558
1213 times

ด้วยมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน นำโดย Prof.Dr.Chang-Hsien Tai อธิการบดี Prof.Dr.Jik-Chang Leeong รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ Assoc.Prof.Dr.Vincent Ru-Chu Shih ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา โดยมี ผศ.ดร.ฉลาด จักรพิมพ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานให้การต้อนรับพร้อมด้วยคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติและผู้แทนจากทุกคณะร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในการนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology ได้มีหารือร่วมกันในข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิชาการ การร่วมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และกิจกรรมความร่วมมือด้านต่างๆทั้งงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานด้านวิชาการ

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ & ชมรมศิลปการถ่ายภาพ มก.ฉกส

Rate this item
(0 votes)