กีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 16 "นนทรีอีสานเกมส์"

04 เม.ย. 2559
778 times

รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 16 "นนทรีอีสานเกมส์" โดยมีนักกีฬาสมัครเล่น ซึ่งเป็นคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาจาก 4 สถาบัน คือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ม.นครพนม ม.ราชภัฎสกลนครและม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ทั้งหมด 45 ชนิดกีฬา แบ่งเป็นประเภท อาจารย์ บุคลากร , นิสิต นักศึกษา และคู่ผสม ซึ่งผลการตัดสิน คะแนนรวมกีฬารางวัลชนะเลิศได้แก่ ม.ราชภัฎสกลนคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร และรองชนะเลิศอันดับ 4 คือ ม.นครพนม ในช่วงค่ำมีพิธีมอบธงกีฬาจุตรมิตรให้ม.ราชภัฎสกลนครเพื่อเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 17 ต่อไป

ภาพข่าว : ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส & ชมรมศิลปการถ่ายภาพ มก.ฉกส

Rate this item
(0 votes)