งานประชุมวิชาการเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 "ความหลากหลายของชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจ"

10 มิ.ย. 2559
1577 times

ขอเชิญเข้าร่วม
งานประชุมวิชาการเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4
"ความหลากหลายของชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจ"
The 4rd KU CSC Conference
“Diversity of life culture economic”
27th November 2016
http://office.csc.ku.ac.th/academic/

Rate this item
(6 votes)