กำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.สมศักดิ์ ทับทิมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

14 ก.ย. 2559
566 times

กำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.สมศักดิ์ ทับทิมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ***เจ้าภาพของดรับพวงหรีดดอกไม้สด***

วันนี้เจ้าภาพกำหนดพิธีรดน้ำศพ เวลา 16.00 น. ณ ศาลา 16 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ 14 - 20 กันยายน 2559 ณ ศาลา 16 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เขตบางเขน กทม. *** มก.ฉกส. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559***

พิธีพระราชทานเพลิงศพ วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ณ ฌาปนสถานวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กทม.

(ข้อมูล ณ เวลา 12.00 น. 14 ก.ย. 59)

บุคลากรท่านใดที่ประสงค์จะเดินทางไปร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ หมายเลขโทรศัพท์ 042725017 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ จะดูแลการเดินทางครั้งนี้เฉพาะในส่วนที่พัก และยานพาหนะที่พาคณะเดินทางไปเท่านั้น

ข้อมูลจาก หน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ มก.ฉกส.

Rate this item
(0 votes)