รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Rate this item
(0 votes)