รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วุฒิปริญญาโท ปริญญาเอก ทางด้านบัญชี ทางด้านการเงิน และการตลาด สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จำนวน 5 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วุฒิปริญญาโท ปริญญาเอก ทางด้านบัญชี ทางด้านการเงิน และการตลาด สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จำนวน 5 อัตรา

Rate this item
(0 votes)