ตารางเรียน

0

ตารางเรียนภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันจันทร์ที่  27 พ.ย. 2560  เวลา  19.00 น.  เป็นต้นไป !!!

  • สำหรับนิสิตภาคปกติ  
  • สำหรับนิสิตภาคพิเศษ
  • สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ตารางเรียนภาคต้น  ปีการศึกษา 2560
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันศุกร์ที่  7 ก.ค. 2560  เวลา  19.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน  พ.ศ. 2560 
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันอังคารที่  9 พ.ค. 2560  เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคปลาย  ปีการศึกษา 2559 
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันศุกร์ที่  9 ธ.ค. 2559  เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคต้น  ปีการศึกษา 2559
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันศุกร์ที่  8 ก.ค. 2559  เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป !!!

 ตารางเรียนภาคฤดูร้อน  พ.ศ. 2559
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันอังคารที่  10  พ.ค. 2559  เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป !!!

 ตารางเรียนภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558  !!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันพุธที่  9  ธันวาคม 2558  เวลา  17.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคต้น  ปีการศึกษา 2558  !!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันศุกร์ที่  10  กรกฎาคม 2558  เวลา  17.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558  !!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่  1 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคปลาย  ปีการศึกษา 2557  !!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม  2557  เวลา  18.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคต้น  ปีการศึกษา 2557  !!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันอังคารที่  1 มิถุนายน 2557  เวลา  16.30 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน2  พ.ศ. 2557  !!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2557 เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน1  พ.ศ. 2557  !!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2557 เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคปลาย  ปีการศึกษา 2556  !!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันอังคารที่  1 ตุลาคม  2556  เวลา  14.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคต้น  ปีการศึกษา 2556  !!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันศุกร์ที่  17 พฤษภาคม  2556  เวลา  16.30 น.  เป็นต้นไป !!!


ตารางเรียนภาคฤดูร้อน  พ.ศ. 2556  !!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่วันที่  7  มีนาคม  2556 เวลา  17.00 น.  เป็นต้นไป !!!

แชร์