ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตารางสอบ

0

ตารางสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
!!! สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 29 ก.ค. 2561 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป !!!

ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
!!! สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 พ.ย. 2560 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป !!!

ตารางสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
!!! สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 ก.ค. 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป !!!

ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
!!! สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 9 ธ.ค. 2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป !!!

ตารางสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 

ตารางสอบ  ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2558 

ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศึกษา  2558

ตารางสอบ  ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2557 

ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศึกษา  2557 

ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556  

แชร์