แจ้งปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ต

ประกาศ!! เนื่องจากเส้นทางการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตภาคเหนือและภาคอีสานขาด ขณะนี้ใช้เส้นทางสำรอง ส่งผลให้ความเร็วการใช้งานอินเตอร์เน็ตช้า ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข

วนานันทอุทยาน
0

อุทยานถิ่นมั่นในพุทธธรรม

อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม เป็นอาคารหลังที่สิบห้า ตั้งอยู่ในบริเวณเหนืออ่างสกลนคร บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร…

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

แผนที่ภายในวิทยาเขต (Street View Ready)