การเรียกดู:ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รายละเอียด

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชา…

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0
กำหนดการรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

กำหนดการรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รายละเอี…

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0
ขอเชิญร่วมแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ ครอสเวิร์ดเกมและเอแม็ท ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ ครอาเวิร์ดเกมและเอแม็ท ครั้งที่ 1 รายละเอียด

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0
มก.ฉกส. เปิดรับข้อเสนองานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

มก.ฉกส. เปิดรับข้อเสนองานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 รายละ…

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0
ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนิสิต มก.ฉกส. เข้าร่วมอบรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลด้านภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตข้อสอบ

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนิสิต มก.ฉกส. เข้าร่วมอบรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลด้านภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตข้…

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0
เปิดใช้งานระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภคและคอมพิวเตอร์

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดใช้งานระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภคและคอมพ…