การเรียกดู:แนะนำวิทยาเขต

Unseen นนทรีอีสาน
0
ชาว มก.ฉกส. 5,900 คน แปรอักษร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 28 พ.ย.2559

ขอบคุณภาพจาก ปั้นครีเอชั่น โดย หน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ ปั้น ครีเอชั่น

ความภาคภูมิใจ มก.ฉกส.
0
ลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0

บทสัมภาษณ์รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ ในรายกา…