การเรียกดู:ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายงานขอซื้อวัสดุการเกษตรในการอบรม จำนวน 21 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายงานขอซื้อวัสดุการเกษตรในการอบรม จำนวน 21 รายการ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมครามและผ้าย้อมคราม ภายใต้แบรนด์ จังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมครามและผ้าย้อมคราม ภายใต…

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทางการเกษตรให้ศูนย์สาธิตต้นแบบและแปลงสาธิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทางการเกษตรให้ศูนย์สาธิตต้นแบบและแปลงสาธิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา…

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ จำนวน 1 งาน รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 100 ชุด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 100 ชุด รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการสำรวจข้อมูลสุขภาวะสุขภาพเกษตรกรผู้ใช้น้ำและการดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชนพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการสำรวจข้อมูลสุขภาวะสุขภาพเกษตรกรผู้ใช้น้ำและการดูแลสุขภาพของตนเอ…