การเรียกดู:ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกวดราคาซื้อชุดทดลองเรื่อง กฏการดูดกลืนรังสีแกมมา ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประกวดราคาซื้อชุดทดลองเรื่อง กฏการดูดกลืนรังสีแกมมา ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รา…

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติทางการภาษา 40 ที่นั่ง จำนวน 13 รายการ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติทางการภาษา 40 ที่นั่ง จำนวน 13 รายการ ตำบลเชียงเครือ อำเภอ…

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม กิจกรรมที่ 1.1.3 จำนวน 700 ชุด

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม กิจกรรมที่ 1.1.3 จำนวน 700 ชุด รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งขนาด 1*3 เมตร จำนวน 1 ป้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งขนาด 1*3 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งขนาด 1*3 เมตร จำนวน 1 ป้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งขนาด 1*3 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งขนาด 1*3 เมตร จำนวน 2 ป้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งขนาด 1*3 เมตร จำนวน 2 ป้าย รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร9)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร9) รา…