การเรียกดู:ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ จำนวน 1 งาน รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อครุภัณพ์ห้องพระพิรุน จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้ง

ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อครุภัณพ์ห้องพระพิรุน จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้ง รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะตอนเดียว เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์

ประกาดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะตอนเดียว เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสาธิตการทดสอบน้ำเชื้อโคกำแพงแสนพร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสาธิตการทดสอบน้ำเชื้อโคกำแพงแสนพร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 งา…

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถในการอบรมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถในการอบรมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภ…

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต (VOIP)

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต (VOIP) รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด รายละเอียด