การเรียกดู:ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศีกษา จำนวน 2 รายการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศีกษา จำนวน 2 รายการ กล้องจุลทรรศน์พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ ตู้เลี้ยงเชื้อในสภา…

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักพร้อมอุปกรณ์

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบ 8 ช่องสัญญาณ (Electromyography 8 Chanels)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบ 8 ช่องสัญญาณ (Electromyography 8 Chanels) รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย ห้องปฏิบัติการ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์เครือข่าย ห้องปฏิบัติการ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ร…

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบรรจุภัณฑ์พร้อมพร้อมรายละเอียดบรรจุภัณฑ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบรรจุภัณฑ์พร้อมพร้อมรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา