การเรียกดู:ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปลูกสมุนไพรแปลงสาธิตนำร่อง 24 แปลง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปลูกสมุนไพรแปลงสาธิตนำร่อง 24 แปลง รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบได้มาตรฐานและทดสอบตลาดจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบได้มาตรฐานและทดสอบตลาดจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ …

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 500 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 500 ชุด รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการเพื่อขอ อย.และประชาสัมพันธ์คุณค่าทางอาหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการเพื่อขอ อย.และประชาสัมพันธ์คุณค่าทางอาหาร …

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางท่องเที่ยวริมฝั่งหนองหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางท่องเที่ยวริมฝั่งหนอง…

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมวัตถุดิบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมวัตถุดิบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด