การเรียกดู:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Zoom Application ทุกผลลัพธ์ เริ่มต้นด้วยการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ”

ขอเชิญคณาจารย์และ บุลากรทางการศึกษา มก.ฉกส. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ Zoom Application ท…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอให้นิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเพื่อทำบัตรนิสิตแบบใหม่ มาลงทะเบียนเพิ่มเติม และสามารถชมสิทธิ์ประโยชน์ของบัตรนิสิตแบบใหม่

ขอให้นิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเพื่อทำบัตรนิสิตแบบใหม่ มาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้นะคะ และสามารถชมสิทธิ์ประ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
โครงการ บัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (ปัจฉิมนิเทศ)

โครงการ บัณฑิตยุคใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (ปัจฉิมนิเทศ) วันอังคารที่ 1 พฤษภา…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญร่วม เทศกาลมหาสงกรานต์ ชมตะวันรอนที่หนองหาร ประจำปี 2561 วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีเมือง 3 ธรรม

ขอเชิญร่วม เทศกาลมหาสงกรานต์ ชมตะวันรอนที่หนองหาร ประจำปี 2561 วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีเมือง 3 ธรรม (ธร…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ร่วมกับสำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกร…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก.ฉกส. เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ คิด ทำ นอกกรอบ

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก.ฉกส. เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ คิด ทำ นอกกรอบ โดย คุณวิชัย ทองแตง ผู…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการทำตำแหน่งทางวิชาการ (ภาคเช้า) และ การทำวิจัยเชิงคุณภาพและนวัตกรรมของประเทศ (ภาคบ่าย)”

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, …

ข่าวประชาสัมพันธ์