การเรียกดู:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
พิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

พิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561 ซ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญเที่ยวงาน เกษตรแฟร์ นนทรีอีสานครั้งที่ 13 เกษตรกรรมปลอดสารพิษ ผลผลิตปลอดภัย เกษตรกรก้าวไกล นำไทยยั่งยืน

ขอเชิญเที่ยวงาน เกษตรแฟร์ นนทรีอีสานครั้งที่ 13 เกษตรกรรมปลอดสารพิษ ผลผลิตปลอดภัย เกษตรกรก้าวไกล นำไ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลธิชา ผ่านสุวรรณ ชั้นปีที่ 3 นิสิตสาขาวิชาการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนิสิตสหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนิสิตสหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกี…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยเครื่องไล่ยุง ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยเครื่องไล่ยุง ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ …

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงพญานาคเผือก ประจำปี 2561 วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 16.30 ณ อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ภายในอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มก.ฉกส.

ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และชาวสกลนครพร้อมผู้มีจิตศรัทธา ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงพญานาคเผือก ป…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิมล เครือคำไหล นิสิตสหกิจดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิมล เครือคำไหล นิสิตสหกิจดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเท…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญบุคลากร มก.ฉกส. ร่วมงาน นนทรีอีสานสีทอง ประจำปี 2561

ขอเชิญบุคลากร มก.ฉกส. ร่วมงาน นนทรีอีสานสีทอง ประจำปี 2561 รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ ดร.จิตรา พึ่งพานิ…