การเรียกดู:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลน…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมการบรรยาย หัวข้อ (light bulb)“การดำเนินงานวิจัยแบบบูรณาการ”

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมการบรรยาย หัวข้อ  (light bulb)“การดำเนินงานวิจัยแบบบูรณาการ” วัน…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน The 4 AOAC CONTEST ที่สถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน The 4 …

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนเฉลิมพระเกียรติ วันพฤหัสบดีที่  6  กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.00 น. เ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร “การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ทางกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2562”

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร “การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับร…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2561

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2561…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์