มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจฝึกทักษะการพูด/ฟังภาษาอังกฤษ ENGLISH CLUB

0

ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมฝึกทักษะการพูด/ฟังภาษาอังกฤษ 👏ฟรี
โดยมีอาจารย์ประจำคอยให้คำปรึกษาทุกวัน
เริ่มเรียนเวลา 17.00-19.00 น. ของทุกวัน ณ อาคารชุดบุคลากร (อาคาร 3 ฝั่งโรงแรม) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://fam.csc.ku.ac.th/?p=2394#prettyPhoto
👉สนใจสอบถามหรือส่งรายชื่อผ่านทาง Facebook : Ku.csc. Language Center ได้เลยคะ

 

แชร์