มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญร่วมงาน พิธีบวงสรวงพญานาค

0

ขอเชิญร่วมงาน พิธีบวงสรวงพญานาค ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.09 น. ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แชร์