มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

แจ้งเส้นทางเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

0

เนื่องจากเส้นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน กับ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เกิดขัดข้อง อาจส่งผลให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาเขตไม่ราบรื่นและอาจจะช้ากว่าปกติ

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หากมีข้อสงสัย หรือ สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร : 042-725-042 ต่อ 9009

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ และขอภัยในความไม่สะดวก

แชร์