มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ

แชร์