มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญร่วม แข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ครั้งที่ 2 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน วันศุกร์ที่ 26 ม.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

0

ขอเชิญร่วม แข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ครั้งที่ 2 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ใน วันศุกร์ที่ 26 ม.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แชร์