มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญนิสิคณะวิทยาศาสตรืและวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม KUSE STARTUP BOOTCAMP 2018 : INTERNET OF THINGS & BIG DATA

0

ขอเชิญนิสิคณะวิทยาศาสตรืและวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม KUSE STARTUP BOOTCAMP 2018 : INTERNET OF THINGS & BIG DATA

แชร์