มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญบุคคลากรและนิสิต มก.ฉกส. ร่วม พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคุลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0

ขอเชิญบุคคลากรและนิสิต มก.ฉกส. ร่วม พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคุลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจิรญกระชนมายุครบ 63 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2561

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14)

แชร์