มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญร่วม เทศกาลมหาสงกรานต์ ชมตะวันรอนที่หนองหาร ประจำปี 2561 วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีเมือง 3 ธรรม

0

ขอเชิญร่วม เทศกาลมหาสงกรานต์ ชมตะวันรอนที่หนองหาร ประจำปี 2561 วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีเมือง 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี) ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แชร์